Select Page

Forsvarets Rekruttering

Forsvarets Rekruttering

Hvordan tiltrækker Forsvarets Uddannelser rigets klogeste hoveder?

Vi hjælper Forsvaret med at opbygge et nyt, stærkt image og nedbryde fordomme, så vores militære forsvar fremstår som en moderne, attraktiv og relevant institution – både i den interne rekruttering og over for en helt ny, ekstern målgruppe af uddannelsessøgende. Uddannelserne er vidt forskellige og spænder bredt – bl.a. fra uddannelser som pilot og sprogofficer til militærpolitiet og siriuspatruljen.

Rekruttering af arabisktalende tolke

I en verden af forskelligheder er kommunikation det stærkeste værktøj til at opnå gensidig forståelse, men hvad gør man hvis de implicerede parter ikke taler det samme sprog?

 Forsvaret manglede civile tolke, men hvordan overbeviser man dansk-arabere om at tilslutte sig Forsvarets operationer i Irak? Det var lidt af en opgave, men det lykkes. I samarbejde med Forsvaret lancerede vi en kampagne med danske soldater, der henvendte sig i øjenhøjde med målgruppen. På gebrokkent arabisk talte de danske soldater med potentielle ansøgere i en målrettet kampagne på de sociale medier og streamingtjenester.

 Responsen på de sociale medier var overvældende positiv og kampagnen sprængte alle målsætninger. Forsvaret havde et mål om at ansætte 22 tolke, men fik over 200 ansøgninger.


Bliv leder i virkeligheden

I tæt samarbejde med Forsvaret lykkes det Ogilvy, at repositionere Forsvarets officeruddannelser gennem en række målrettede kampagner. Med en lang række fordomme på sine skuldre blev Forsvaret opfattet som en umoderne, konservativ, hierarkisk og ikke-akademisk institution, der lagde høj vægt på fysisk formåen og ”krudt og kugler”. Udfordringen blev således at fortsætte repositioneringen af Forsvaret uden at fortælle den samme historie igen og igen – og sikre, at officersuddannelserne ansås som relevante og tiltrækkende, altid på målgruppens præmisser.

Med hver deres film blev de forskellige værn repræsenteret gennem et ’first person point of view’, hvor målgruppen kunne sætte sig i den officerstuderendes sko og opleve uddannelsens store variation næsten på egen krop. Filmene blev et hit på de sociale medier, der ledte trafik ind på et moderne kampagnesite, der førte til en stor tilslutning af Forsvarets Officeruddannelser.

Kendskab til de nye officersuddannelser

I en undersøgelse foretaget af Epinion var kendskab til de nye officeruddannelser, stigende fra 35% i 2015 til 71% i 2017. Andelen af målgruppen, der opfattede officersuddannelserne som relevante, steg fra 12% før brandkommunikationen til 22% i 2017.

 I 2014 lå det årlige rekrutteringspotentiale kun på 225 personer årlig baseret på Opinions statistikker. Det lykkes os i 2017 at skabe den højeste ansøgerbase til Forsvarets officersuddannelse nogensinde med hele 508 ansøgere.

Make Brands Matter

Sådan lød det fra vores grundlægger David Ogilvy i 1948. Nu, 70 år efter er vi en del af et netværk, der omfatter 132 kontorer i 83 lande, som alle kæmper for én og samme vision: at skabe stærkere brands i en digital og kompleks verden fyldt med støjende budskaber, og med en fast tro på at effektivitet bygger på en stærk strategi, skarpe indsigter og kreativ innovation.

Ogilvy Danmark A/S

Toldbodsgade 55B
DK-1253 København K

Pia Tandrup

Adm. Direktør og Landechef
+45 40 38 33 55
pia.tandrup@ogilvy.com

Murat Zubcevic

Senior Director, Health & Wellnesss, BtB
+45 31 67 20 44
murat.zubcevic@ogilvy.com

Ogilvy Danmark A/S, Toldbodgade 55 B DK-1253 København K

Tilmeld dig Ogilvy Newsletter